Tags

Dobre wieści dla osób posiadających kredyty hipoteczne w walutach. Zgodnie z ostatnim wyrokiem Sądu Najwyższego, konsument może zażądać od banku unieważnienia niedozwolonych klauzul zawartych w umowie kredytu z mocą wsteczną. Tematem który doprowadził do procesu, były klauzule dotyczące przeliczania kursu walut – sporne punkty dawały bankowi prawo jednostronnego ustalania tego kursu.

kredyt hipotecznyWydany wyrok dotyczy sprawy między bankiem a małżeństwem, które wzięło w 2006 roku kredyt hipoteczny na kwotę ok. 200 000 zł, we frankach szwajcarskich. Bank zawarł w umowie punkty wskazujące jako właściwe do przeliczania kursy zawarte we własnej tabeli – oczywiście korzystne dla banku, nie dla konsumenta.

Bank już samodzielnie powinien zrezygnować ze spornych zapisów, ponieważ podobne punkty zostały (już po zawarciu tej umowy hipotecznej) wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych UOKIK, a dodatkowo, mieliśmy nowelizację Prawa Bankowego, która nakazuje bankom zawieranie w umowach bardzo szczegółowych zasad przeliczania walut, a także daje konsumentowi prawo spłaty bezpośrednio w walucie (np. zakupionej w dowolnym kantorze lub innym banku).

Mimo tych wszystkich okoliczności, bank nadal stosował niekorzystne zasady przeliczania kurs franka, – klienci postanowili więc go pozwać.

Sąd I instancji uwzględnił powództwo, sąd II instancji je oddalił, ale ten wyrok z kolei uchylił Sąd Najwyższy. Który tym samym nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Advertisements